Διαφημίσεις

 

Online επικοινωνία

My status

Ν. 3526/2007 - Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις

Διαβάστε τον Ν. 3526/2007 - Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις ο οποίος αντικατέστησε το Π.Δ. 369/1992 - "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας και πώλησης άρτου, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων" εδώ.

Βιβλιοθήκη